Board  (2003-06-30 01:18:01, Hit : 3802, Vote : 1151
 곧 있음 떠날텐데...

준비는 잘 되고 있으세요?

저는 오늘 좀 봤더니만 배낭조차 문제더군요...

집에 배낭이 있는 줄 알았는데 그게 밑창이 다 터졌다고 -_-;;

어서어서 준비에 들어가야겠어요.

여행 잘 됐음 하네요^^psychede (2003-06-30 00:00:00)
음..마지막남은 텀페이퍼의 압박때문에 아무 준비도 못하고 있는 상태-_-;.
그나저나 오늘내로 텀페이퍼를 완성시켜야할텐데.
Junichi (2012-03-14 11:56:50)
I'm out of league here. Too much brain power on dsiplay!
pshdiwq (2012-03-15 08:39:29)
PeqVN8 <a href="http://pohiraxtlrfa.com/">pohiraxtlrfa</a>
elrkhodm (2012-03-16 12:02:23)
BPcHE1 <a href="http://tfmlknwfctqh.com/">tfmlknwfctqh</a>
· d41d8cd98f * 왼쪽의 글자중 빨간글자만 순서대로 입력하세요.

Name
Memo      


Password153   학교여요 [7]  夢` 2003/03/31 3790 1148
152    [20]   2004/07/17 4485 1365
151   오랜만에... [5]   2004/01/13 3778 1200
150   홈피.. [6]   2003/12/02 3912 1242
149   형;; [4]   2003/10/26 3860 1196
148   보고싶어요 [5]   2003/08/30 3741 1191
  곧 있음 떠날텐데... [4]   2003/06/30 3802 1151
146   오늘 형 봤었어요   2003/04/03 3784 1125
145   와우! [7]   2003/03/30 3674 1128
144   간간히, [2]  희야 2002/11/25 3674 1129
143   눈, [4]  희야 2002/11/17 3597 1161
142   폭죽 [16]  희야 2002/10/18 3833 1143
141   휭~ [4]  희야 2002/10/16 3759 1193
140   홍홍.. 구경 와써염.. [10]  희루 2002/02/04 3744 1163
139   취미의 발견 [18]  훈! 2003/08/29 3636 1129
138   접니다... [4]  훈! 2003/06/09 3637 1189
137    [12]   2004/08/02 4471 1454
136   옵화- [18]  효진 2007/11/12 4045 1252
135   오빠- [9]  효진 2007/10/10 4196 1299
134   와.. [7]  화상 2004/05/01 4412 1430

1 [2][3][4][5][6][7][8]
 

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zero