Board  (2003-06-30 01:18:01, Hit : 3668, Vote : 1068
 곧 있음 떠날텐데...

준비는 잘 되고 있으세요?

저는 오늘 좀 봤더니만 배낭조차 문제더군요...

집에 배낭이 있는 줄 알았는데 그게 밑창이 다 터졌다고 -_-;;

어서어서 준비에 들어가야겠어요.

여행 잘 됐음 하네요^^psychede (2003-06-30 00:00:00)
음..마지막남은 텀페이퍼의 압박때문에 아무 준비도 못하고 있는 상태-_-;.
그나저나 오늘내로 텀페이퍼를 완성시켜야할텐데.
Junichi (2012-03-14 11:56:50)
I'm out of league here. Too much brain power on dsiplay!
pshdiwq (2012-03-15 08:39:29)
PeqVN8 <a href="http://pohiraxtlrfa.com/">pohiraxtlrfa</a>
elrkhodm (2012-03-16 12:02:23)
BPcHE1 <a href="http://tfmlknwfctqh.com/">tfmlknwfctqh</a>
· d41d8cd98f * 왼쪽의 글자중 빨간글자만 순서대로 입력하세요.

Name
Memo      


Password153   학교여요 [7]  夢` 2003/03/31 3659 1060
152    [20]   2004/07/17 4348 1271
151   오랜만에... [5]   2004/01/13 3644 1114
150   홈피.. [6]   2003/12/02 3770 1149
149   형;; [4]   2003/10/26 3720 1101
148   보고싶어요 [5]   2003/08/30 3604 1097
  곧 있음 떠날텐데... [4]   2003/06/30 3668 1068
146   오늘 형 봤었어요   2003/04/03 3656 1038
145   와우! [7]   2003/03/30 3542 1042
144   간간히, [2]  희야 2002/11/25 3534 1040
143   눈, [4]  희야 2002/11/17 3465 1066
142   폭죽 [16]  희야 2002/10/18 3700 1052
141   휭~ [4]  희야 2002/10/16 3613 1098
140   홍홍.. 구경 와써염.. [10]  희루 2002/02/04 3618 1074
139   취미의 발견 [18]  훈! 2003/08/29 3502 1034
138   접니다... [4]  훈! 2003/06/09 3505 1099
137    [12]   2004/08/02 4333 1356
136   옵화- [18]  효진 2007/11/12 3906 1158
135   오빠- [9]  효진 2007/10/10 4066 1205
134   와.. [7]  화상 2004/05/01 4287 1332

1 [2][3][4][5][6][7][8]
 

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by zero