Board  psychede(2002-06-24 01:41:01, Hit : 4810, Vote : 1518
 ☞ 은근슬쩍

애인이 있다는 사실을 자랑하려 드는군-_-;;

나도 얼마전까지 기말고사에 시달리다가 이제 좀 숨이 틔였다. 아직 좀 빡쎈 리포트 2개가 남아있긴 하지만-_-;;

할튼 낼 학교갔다가 저녁때쯤에 홍대 들를 지도 모르는데..혹시나 운이 없게도 정말 그러한 사태가 벌어지게 되면 연락하마.

그나저나...니가 직장을 때려치면 누가 나 맛난거 사줘?
Lorrie (2011-08-15 10:23:23)
These topics are so confusing but this hleped me get the job done.
Tayten (2011-08-15 14:28:31)
This could not possibly have been more hlepful!
dlqezz (2011-08-15 21:43:49)
LHQwBm <a href="http://otsudeciyypd.com/">otsudeciyypd</a>
amhajegt (2011-08-16 02:40:42)
ekEIjf <a href="http://cfbqzcpzwnpn.com/">cfbqzcpzwnpn</a>
Charlotte (2011-08-16 05:58:16)
Going to put this atrilce to good use now.
aqgsdfjvri (2011-08-16 19:41:16)
BgB8Sn <a href="http://pafmodhohzch.com/">pafmodhohzch</a>
wjphqaciju (2011-08-18 20:00:36)
4Zx00P <a href="http://snwmhptyccnl.com/">snwmhptyccnl</a>
nzosrs (2011-08-18 20:29:31)
4qjM3i <a href="http://mlfletiyhydf.com/">mlfletiyhydf</a>
bgstycad (2011-08-18 20:58:23)
c358OT <a href="http://odxqpfvajypn.com/">odxqpfvajypn</a>
· d41d8cd98f * 왼쪽의 글자중 빨간글자만 순서대로 입력하세요.

Name
Memo      


Password113     ☞ 술 한잔 합시다. [6]  psychede 2002/05/11 4756 1500
112   싸이님.. [7]  예닐곱 2002/06/03 4637 1446
111   XN정환아... [6]  psychede 2002/06/06 4606 1529
110   반가워. 나 글 남겼다. 잉.  김준홍 2002/06/09 4469 1463
109     ☞ 반가워. 나 글 남겼다. 잉. [228]  psychede 2002/06/11 8196 988
108   오랜만이네요 [6]  Nickdrake 2002/06/19 5039 1701
107     네네 그러죠~  psychede 2002/06/21 4562 1476
106   오랜만에... [3]  시마리스 2002/06/24 4114 1381
    ☞ 은근슬쩍 [9]  psychede 2002/06/24 4810 1518
104   술마십시다. [3]  디오V 2002/07/03 4533 1492
103   귀찮게스리 .. [5]  genocide 2002/08/19 4330 1460
102   선물이다.. [4]  genocide 2002/08/31 4331 1441
101   또 선물이다. [3]  genocide 2002/09/09 4275 1421
100   아무래도... [5]  jaco 2002/09/14 4451 1415
99   건담 마크 투 [11]  genocide 2002/09/28 4316 1367
98   지나가다가. [6]  mojoloves 2002/10/01 4256 1436
97   여기가 [914]  -_-?? 2002/10/07 7587 875
96     ☞ 여기가 [9]  -_-?? 2002/10/21 4664 1443
95   오..오빠 안녕? [4]  시마리스 2002/10/10 4231 1365
94   나는 쪼꼬야. (선물..ㅎㅎ) [4]  시마리스 2002/10/10 4173 1334

[1][2] 3 [4][5][6][7][8]
 

Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by zero