Board  psychede(2002-06-24 01:41:01, Hit : 3911, Vote : 1110
 ☞ 은근슬쩍

애인이 있다는 사실을 자랑하려 드는군-_-;;

나도 얼마전까지 기말고사에 시달리다가 이제 좀 숨이 틔였다. 아직 좀 빡쎈 리포트 2개가 남아있긴 하지만-_-;;

할튼 낼 학교갔다가 저녁때쯤에 홍대 들를 지도 모르는데..혹시나 운이 없게도 정말 그러한 사태가 벌어지게 되면 연락하마.

그나저나...니가 직장을 때려치면 누가 나 맛난거 사줘?
Lorrie (2011-08-15 10:23:23)
These topics are so confusing but this hleped me get the job done.
Tayten (2011-08-15 14:28:31)
This could not possibly have been more hlepful!
dlqezz (2011-08-15 21:43:49)
LHQwBm <a href="http://otsudeciyypd.com/">otsudeciyypd</a>
amhajegt (2011-08-16 02:40:42)
ekEIjf <a href="http://cfbqzcpzwnpn.com/">cfbqzcpzwnpn</a>
Charlotte (2011-08-16 05:58:16)
Going to put this atrilce to good use now.
aqgsdfjvri (2011-08-16 19:41:16)
BgB8Sn <a href="http://pafmodhohzch.com/">pafmodhohzch</a>
wjphqaciju (2011-08-18 20:00:36)
4Zx00P <a href="http://snwmhptyccnl.com/">snwmhptyccnl</a>
nzosrs (2011-08-18 20:29:31)
4qjM3i <a href="http://mlfletiyhydf.com/">mlfletiyhydf</a>
bgstycad (2011-08-18 20:58:23)
c358OT <a href="http://odxqpfvajypn.com/">odxqpfvajypn</a>
· d41d8cd98f * 왼쪽의 글자중 빨간글자만 순서대로 입력하세요.

Name
Memo      


Password53   또 선물이다. [3]  genocide 2002/09/09 3417 1000
52   선물이다.. [4]  genocide 2002/08/31 3469 1030
51   귀찮게스리 .. [5]  genocide 2002/08/19 3443 1025
50   술마십시다. [3]  디오V 2002/07/03 3694 1099
49   오랜만에... [3]  시마리스 2002/06/24 3235 969
    ☞ 은근슬쩍 [9]  psychede 2002/06/24 3911 1110
47   오랜만이네요 [6]  Nickdrake 2002/06/19 4129 1283
46     네네 그러죠~  psychede 2002/06/21 3713 1075
45   반가워. 나 글 남겼다. 잉.  김준홍 2002/06/09 3642 1045
44     ☞ 반가워. 나 글 남겼다. 잉. [218]  psychede 2002/06/11 6626 922
43   XN정환아... [6]  psychede 2002/06/06 3723 1117
42   싸이님.. [7]  예닐곱 2002/06/03 3772 1063
41   술 한잔 합시다. [3]  dio 2002/05/10 3574 1048
40     ☞ 술 한잔 합시다. [6]  psychede 2002/05/11 3862 1091
39   어이쿠.. 오랜만입니다.. [3]  Nickdrake 2002/04/25 4114 1264
38     ☞ 네..오랜만이네요..  psychede 2002/05/05 3738 1091
37   안녕하셔요^^ [7]  유리 2002/04/24 3528 1078
36   은진이당.. [1]  정은진 2002/04/23 3416 1070
35   쥐이! [1]  호옹 2002/04/16 3673 1101
34   요새 바쁘신 듯.. [8]  nickdrake 2002/04/02 3999 1151

[1][2][3][4][5] 6 [7][8]
 

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by zero